برنامه هفتگی
 

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

تهیه بلیط

 

 

 

 

شنبه 97/11/27

موسیقی برگزیدگان جشنواره جوان

18:30

سالن اصلی

 

دونوازی کمانچه و دودوک

21:30

سالن اصلی

 

نمایش کودک«اهورا و غول جزیره اشک»

9

سالن گوشه

09032009537

نمایش کودک«دزدان هوایی کلاغی»

17:30

سالن گوشه

09335132146 

نمایش «سیاه و سیندرلا»

20

سالن گوشه

کلیک روی نام برنامه

جشنواره تجسمی فجر«پلاک40»

10 الی 20

گالری 1

 

نمایشگاه گروهی«تصویرسازی»

10 الی 20

گالری 2

 

یکشنبه97/11/28

گروه هنرستان موسیقی دختران

18:30

سالن اصلی

 

موسیقی دانشگاه تهران

21:30

سالن اصلی

 

نمایش کودک«دزدان هوایی کلاغی»

17:30

سالن گوشه

 09335132146 

نمایش «سیاه و سیندرلا»

20

سالن گوشه

کلیک روی نام برنامه

جشنواره تجسمی فجر«پلاک40»

10 الی 20

گالری 1

 

نمایشگاه گروهی«تصویرسازی»

10 الی 20

گالری 2

 

 

 

دوشنبه97/11/29

یاغلیق«نامداری و عظیمی»

18:30

سالن اصلی

 

رخداد«شکرزاده»و تکنوازی پیانو«صوفی سیاوش»

21:30

سالن اصلی

 

نمایش کودک«اهورا و غول جزیره اشک»

9

سالن گوشه

09032009537

نمایش کودک«دزدان هوایی کلاغی»

17:30

سالن گوشه

09335132146  

جشنواره تجسمی فجر«پلاک40»

10 الی 20

گالری 1

 

نمایشگاه گروهی«تصویرسازی»

10 الی 20

گالری 2

 

کارگاه آموزش«تکنیک های صدا»

10

پلاتو

 

سلسله نشستهای داستان خوانی و نقد داستان

17

اتاق کنفرانس

 

سه‎شنبه97/11/30

سه شنبه های شعر نیاوران

17

سالن گوشه

حضور آزاد

جشنواره تجسمی فجر«پلاک40»

10 الی 20

گالری 1

 

نمایشگاه گروهی«تصویرسازی»

10 الی 20

گالری 2

 

چهارشنبه97/12/1

نمایش کودک«دزدان هوایی کلاغی»

17:30

سالن گوشه

 09335132146 

نمایش «سیاه و سیندرلا»

20

سالن گوشه

کلیک روی نام برنامه

جشنواره تجسمی فجر«پلاک40»

10 الی 20

گالری 1

 

 نمایشگاه گروهی«تصویرسازی» 10 الی 20 گالری 2 

شاهنامه خوانی

16

اتاق کنفرانس

 

 

 

پنجشنبه97/12/2

نمایش گروه «دختر دریا»بانوان

15

سالن اصلی

 

کنسرت گروه«آوای پارسیان»

20

سالن اصلی

 

نمایش کودک«دزدان هوایی کلاغی»

17:30

سالن گوشه

 09335132146 

نمایش «سیاه و سیندرلا»

20

سالن گوشه

کلیک روی نام برنامه

جشنواره تجسمی فجر«پلاک40»

10 الی 20

گالری 1

 

  نمایشگاه گروهی«تصویرسازی» 10 الی 20 گالری 2 

جلسه مثنویخوانی«دکترنبوی»

10

اتاق کنفرانس

حضور آزاد

جمعه 97/12/3

نمایش گروه «بدریان»بانوان

15

سالن اصلی

 

موسیقی کلاسیک پیانو«سروش زالی»

20

سالن اصلی

 

نمایش کودک«دزدان هوایی کلاغی»

17:30

سالن گوشه

09335132146  

نمایش «سیاه و سیندرلا»

20

سالن گوشه

کلیک روی نام برنامه

جشنواره تجسمی فجر«پلاک40»

14 الی 20

گالری 1

 

   نمایشگاه گروهی«تصویرسازی» 10 الی 20 گالری 2