برنامه هفتگی
 

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

توضیحات

شنبه97/4/2

نمایشگاه نقاشی«شیرین اتحادیه»

10 الی 21

گالری 1

 

نمایشگاه عکس«پارسا خادم»

10 الی 21

گالری 2

 

یکشنبه97/4/3

نمایش کودک «لافکادیو»

18

سالن گوشه

 

نمایشگاه نقاشی« شیرین اتحادیه»

10 الی 21

گالری 1

 

نمایشگاه عکس«پارسا خادم»

10 الی 21

گالری 2

 

دوشنبه97/4/4

نمایش کودک «لافکادیو»

18

سالن گوشه

 

نمایشگاه نقاشی« شیرین اتحادیه»

10 الی 21

گالری 1

 

نمایشگاه عکس«پارسا خادم»

10 الی 21

گالری 2

 

رمز طنز

17

اتاق کنفرانس

 

سهشنبه97/4/5

سه شنبه های شعر نیاوران

17

سالن گوشه

 

نمایشگاه نقاشی« شیرین اتحادیه»

10 الی 21

گالری 1

 

نمایشگاه عکس«پارسا خادم»

10 الی 21

گالری 2

 

چهارشنبه97/4/6

نمایش کودک «لافکادیو»

18

سالن گوشه

 

نمایشگاه نقاشی« شیرین اتحادیه»

10 الی 21

گالری 1

 

نمایشگاه عکس«پارسا خادم»

10 الی 21

گالری 2

 

شاهنامه خوانی

16

اتاق کنفرانس

 

پنجشنبه97/4/7

نمایش کودک «لافکادیو»

18

سالن گوشه

 

نمایشگاه نقاشی« شیرین اتحادیه»

10 الی 21

گالری 1

 

نمایشگاه عکس«پارسا خادم»

10 الی 21

گالری 2

 

جمعه 97/4/8

نمایش«دختر دریا»بانوان

16

سالن اصلی

 

مراسم گرامیداشت«دکترمحمودمتین»

19

سالن اصلی

 

نمایش کودک «لافکادیو»

18

سالن گوشه

 

نمایشگاه نقاشی« شیرین اتحادیه»

14 الی 21

گالری 1

 

نمایشگاه عکس«پارسا خادم»

14 الی 21

گالری 2

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد