برنامه هفتگی
  

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

شنبه 96/2/2

پخش و تحلیل«مجموعه فیلمهای کوتاه ایرانی»

20

سالن گوشه

نمایشگاه عکس «آقای اعتمادی فر»

10 الی 21

گالری2

یکشنبه96/2/3

نمایشگاه عکس «آقای اعتمادی فر»

10 الی 21

گالری2

-

-

-

دوشنبه96/2/4

کنسرت گروه«راستان»بانوان

21

سالن اصلی

نمایش کودک جنگل و جینگیل

18

سالن گوشه

نمایشگاه عکس «آقای اعتمادی فر»

10 الی 21

گالری2

شاهنامه خوانی

15:30

کنفرانس

رمزطنز

17

کتابخانه

سهشنبه96/2/5

رونمایی کتاب «استادآذرسینا»

15 الی 18

سالن اصلی

کنسرت گروه«تیرنگ»

21

سالن اصلی

نمایش کودک جنگل و جینگیل

18

سالن گوشه

نمایشگاه عکس «آقای اعتمادی فر»

14 الی 21

گالری2

چهارشنبه96/2/6

نمایش کودک جنگل و جینگیل

18

سالن گوشه

نمایشگاه عکس «آقای اعتمادی فر»

10 الی 21

گالری2

پنجشنبه96/2/7

حرکات نمایشی«مهوار»بانوان

16

سالن اصلی

موسیقی هنرجویی«شایگان»

21

سالن اصلی

نمایش کودک جنگل و جینگیل

18

سالن گوشه

نمایشگاه عکس «آقای اعتمادی فر»

10 الی 21

گالری2

جمعه96/2/8

موسیقی آموزشگاهی «الهام»

11

سالن اصلی

حرکات نمایشی«مهوار»بانوان

15

سالن اصلی

کنسرت گروه «نیوش»

21

سالن اصلی

نمایش کودک جنگل و جینگیل

18

سالن گوشه

نمایشگاه عکس «آقای اعتمادی فر»

14 الی 21

گالری2

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.