برنامه هفتگی
 

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

شنبه96/4/31

رونمایی آلبوم موسیقی استادعلیزاده

19

سالن اصلی

کانون فیلم«انیمیشن رنگو»

20

سالن گوشه

یکشنبه96/5/1

نمایش کودک«پهلوان کچل»

16

سالن گوشه

نمایش کودک«اژدها و مهربان»

18

سالن گوشه

نمایش«غرب مغموم»

20

سالن گوشه

دوشنبه96/5/2

کنسرت گروه«اشاره»

21

سالن اصلی

نمایش کودک«پهلوان کچل»

16

سالن گوشه

نمایش کودک«اژدها و مهربان»

18

سالن گوشه

نمایش«غرب مغموم»

20

سالن گوشه

رمزطنز

17

پلاتو

سهشنبه96/5/3

دوئت پیانو و ویولن آقای زالی

21

سالن اصلی

سه شنبه های شعر نیاوران

17

سالن گوشه

چهارشنبه96/5/4

کنسرت گروه«خنیاگران مهر»بانوان

21

 سالن اصلی

نمایش کودک«پهلوان کچل»

16

سالن گوشه

نمایش کودک«اژدها و مهربان»

18

سالن گوشه

نمایش«غرب مغموم»

20

سالن گوشه

کارگاه «شعر و ترانه»

16

پلاتو

پنجشنبه96/5/5

کنسرت گروه «آن»

21

سالن اصلی

نمایش کودک«پهلوان کچل»

16

سالن گوشه

نمایش کودک«اژدها و مهربان»

18

سالن گوشه

نمایش«غرب مغموم»

20

سالن گوشه

جمعه96/5/6

کنسرت هنرجویان«خانم رادفر»

11

سالن اصلی

نمایش کودک«پهلوان کچل»

16

سالن گوشه

نمایش کودک«اژدها و مهربان»

18

سالن گوشه

نمایش«غرب مغموم»

20

سالن گوشه

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد