برنامه هفتگی
 

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

توضیحات

شنبه 97/7/21

نمایش کمدی «خرس»

20

سالن گوشه

 

نمایش«دو بالان با سس...»

19:30

فضای باز

 

نمایشگاه معماریgmp

10 الی 20

گالری 1

 

یکشنبه97/7/22

نمایش«جادوگرشهرزمزد»

17

سالن گوشه

 

نمایش کمدی «خرس»

20

سالن گوشه

 

نمایش«دو بالان با سس...»

19:30

فضای باز

 

نمایشگاه معماریgmp

10 الی 20

گالری 1

 

دوشنبه97/7/23

نمایش«جادوگرشهرزمزد»

17

سالن گوشه

 

نمایش کمدی «خرس»

20

سالن گوشه

 

نمایش«دو بالان با سس...»

19:30

فضای باز

 

نمایشگاه معماریgmp

10 الی 20

گالری 1

 

سه‎شنبه97/7/24

سه شنبه های شعر نیاوران

17

سالن اصلی

 

نمایش کمدی «خرس»

20

سالن گوشه

 

نمایش«دو بالان با سس...»

19:30

فضای باز

 

نمایشگاه معماریgmp

10 الی 20

گالری 1

 

چهارشنبه97/7/25

نمایش«جادوگرشهرزمزد»

17

سالن گوشه

 

نمایش کمدی «خرس»

20

سالن گوشه

 

نمایش«دو بالان با سس...»

19:30

فضای باز

 

نمایشگاه معماریgmp

10 الی 20

گالری 1

 

شاهنامه خوانی

16

اتاق کنفرانس

 

پنجشنبه97/7/26

نمایش«جادوگرشهرزمزد»

17

سالن گوشه

 

نمایش کمدی «خرس»

20

سالن گوشه

 

نمایش«دو بالان با سس...»

19:30

فضای باز

 

نمایشگاه معماریgmp

10 الی 20

گالری 1

 

جلسه مثنوی خوانی«دکترنبوی»

10

اتاق کنفرانس

 

جمعه 97/7/27

نمایش«جادوگرشهرزمزد»

17

سالن گوشه

 

نمایش کمدی «خرس»

20

سالن گوشه

 

نمایش«دو بالان با سس...»

19:30

فضای باز

 

نمایشگاه معماریgmp

14 الی 20

گالری 1

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد