اسفندماه 1397

تاریخ

عنوان برنامه

ساعت

سالن اصلی «موسیقی»

2 اسفند

حرکات نمایشی دختر دریا- بانوان

15

2 اسفند

کنسرت گروه «آوای پارسیان»

20

3 اسفند

حرکات نمایشی گروه بدریان- بانوان

15

3 اسفند

رسیتال پیانو «سروش زالی»

20

5 اسفند

دومین دوسالانه پیانو باربد

15

6 اسفند

دومین دوسالانه پیانو باربد

18

7 اسفند

گنسرت گروه «آوای عارف»

20

8 اسفند

کنسرت گروه«نهال» بانوان

20

9 و10 اسفند

کنسرت گروه«ایشیق» بانوان

15

9 اسفند

کنسرت گروه«بعد برو»رونمایی آلبوم

20

10 اسفند

کنسرت گروه «برف»

20

15 اسفند

کنسرت گروه «ری را»

20

16 اسفند

کنسرت گروه «زنگوله»

15

21 اسفند

کنسرت گروه «وحید دهقانی»

20

23 اسفند

حرکت نمایشی گروه«ژیوار» بانوان

15

23 اسفند

کنسرت گروه «نی مه»

20

سالن گوشه«نمایش»

24 بهمن الی 26 اسفند

نمایش کودک«دزدان کلاغی»

17:30

4 الی 26 اسفند

نمایش «تصویر مبهم یک اعتراف»

20

گالری ها

10  الی 20 اسفند

نمایشگاه نقاشی «فرخ شایسته شیرازی»

10 الی 20

16 الی 25 اسفند

نمایشگاه خوشنویسی علی قرطاسی

10 الی 20

8 بهمن الی 4 اسفند

جشنواره تجسمی فجر«بخش پلاک 40»

10 الی 20

ادبی- سالن کنفرانس متفرقه - فضای باز

7و14و21 اسفند

سه شنبه های شعرنیاوران

17

1و15 اسفند

شاهنامه خوانی

16

5 اسفند

رونمایی کتاب دامون شش بلوکی

17

6 و13و20 اسفند

کارگاه آموزش تکنیک های صدا

10

2و9و16و23 اسفند

مثنوی خوانی دکتر نبوی

10

23 اسفند

نشست پژوهشی موسیقی

17

22 اسفند

رونمایی کتاب «گلستان ادب»

17

13 اسفند

نشستهای داستانهاونقدداستان«یزدان سلحشور»

17