بهمن ماه 1397

تاریخ

عنوان برنامه

ساعت

سالن اصلی «موسیقی»

1 بهمن

نشست تخصصی صدا «حمیدرضا شعبانی»

18

24 الی 29 بهمن

جشنواره موسیقی فجر

 

سالن گوشه«نمایش»

19دی الی 22بهمن

نمایش کودک«تاج عروس و خاله خروس»

17:30

26 دی الی 22 بهمن

نمایش «سیاه و سیندرلا»

20

3 الی 29 بهمن

نمایش کودک«اهورا و غول چشمه اشک»

9

گالری ها

28 دی  الی 6 بهمن

نمایشگاه نقاشی آبرنگ«نگار سلیمیان»

10 الی 20

28 دی الی 4 بهمن

نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ

10 الی 20

8 الی 30 بهمن

جشنواره تجسمی فجر«بخش پلاک 40»

10 الی 20

26 الی 30 بهمن

نمایشگاه گروهی«تصویرسازی»

10 الی 20

ادبی- سالن کنفرانس متفرقه - فضای باز

2و9و16و23و30 بهمن

سه شنبه های شعرنیاوران

17

3 و 17 بهمن

شاهنامه خوانی

16

5 بهمن

بزرگداشت استاد محمدعلی بهمنی

10

4و11و18و25 بهمن

مثنوی خوانی دکتر نبوی

10

25 بهمن

نشست پژوهشی موسیقی

17

29 بهمن

نشستهای داستانهاونقدداستان«یزدان سلحشور»

17