مردادماه 1398

تاریخ

عنوان برنامه

ساعت

سالن اصلی «موسیقی»

1و26 مرداد

کنسرت گروه «بهارآفرین» بانوان

21

2 مرداد

کنسرت گروه «آوای شورانگیز» بانوان

21

4 و 12 مرداد

حرکت نمایشی گروه «دور - نزدیک» بانوان

15

4 و مرداد

کنسرت گروه «آن»

21

6 مرداد

کنسرت گروه «همنوازان طرقه»

21

9 و 28 مرداد

کنسرت گروه «ستاره قطبی» بانوان

21

 15 مرداد

کنسرت گروه «دلیار» بانوان

21

 25 مرداد

کنسرت گروه «کالیوه» بانوان

 15

21 مرداد

کنسرت گروه«سه عود»

21

22 مرداد

کنسرت گروه«بادزنگ»

21

24 مرداد

کنسرت گروه «مستور» بانوان

15

24 و 31 مرداد

کنسرت گروه «کوکما» بانوان

21

27 مرداد

کنسرت گروه «آوای صحرا» بانوان

20:30

29 مرداد

کنسرت گروه «راستان» بانوان

15

سالن گوشه «نمایش» - فضای باز

30 مرداد

حرکت نمایشی گروه «ملودی حرکت» بانوان

21

2 الی 31 مرداد

نمایش کودک «شنل قرمزی و آدمک...»

18

6 الی 31 مرداد

نمایش کودک «صداها»

19

3 الی 31 مرداد

نمایش «مردی که میخواست مرد بماند»

20

گالری یک  - گالری دو

تیر الی 4 مرداد

نمایشگاه نقاشیخط«موزیکالیگرافی»

10 الی 21

4 الی 12 مرداد

نمایشگاه نقاشی «ایلدا»

10 الی 21

18 الی 26 مرداد

نمایشگاه گروهی خوشنویسی به نفع سیل زدگان

10 الی 21

ادبی- سالن کنفرانس متفرقه

1و8و15و22و29مرداد

سه شنبه های شعرنیاوران

17

2و16و30 مرداد

شاهنامه خوانی

16

3و10و17و24و31مرداد

مثنوی خوانی دکترنبوی

10

7و14و21و28مرداد

کلاس پرورش صدا

10

31 مرداد

نشست پژوهشی موسیقی«نصرا..داوودی»

17

14 و 28 مرداد

نشست داستان خوانی«یزدان سلحشور»

17