اردیبهشت ماه 1396
 

تاریخ

عنوان برنامه

ساعت

مکان

1 اردیبهشت

کنسرت گروه «آدیوس»

21

سالن اصلی

4 اردیبهشت

کنسرت گروه «راستان»-بانوان

21

سالن اصلی

5 اردیبهشت

کنسرت گروه «تیرنگ»

21

سالن اصلی

5 اردیبهشت

رونمایی کتاب شعر یا موسیقی آذرسینا

15

سالن اصلی

7و8 اردیبهشت

حرکات ائینی«خانم فاطمه مبینی مهوار»

15

سالن اصلی

7 اردیبهشت

کنسرت هنرجویی «شایگان»

21

سالن اصلی

8 اردیبهشت

کنسرت هنرجویی«آموزشگاه الهامی»

11

سالن اصلی

8 اردیبهشت

کنسرت گروه «نیوش»

21

سالن اصلی

14و15 اردیبهشت

کوارتت کاسته «هرمس»

21

سالن اصلی

16و17 اردیبهشت

موسیقی تلفیقی مجموعه سازباز

8

سالن اصلی

21و22 اردیبهشت

حرکات آیینی«هلیاعرفانیان»-بانوان

16

سالن اصلی

22 اردیبهشت

کنسرت هنرجویی«آوای نو»

11

سالن اصلی

22 اردیبهشت

همایش جامعه یاوری

19:30

سالن اصلی

23 اردیبهشت

کنسرت گروه «مانگ» تلفیقی

21

سالن اصلی

24 اردیبهشت

حرکات آیینی«ندابهزاد»-بانوان

21

سالن اصلی

25 اردیبهشت

کنسرت گروه «داتام»

21

سالن اصلی

26 اردیبهشت

کنسرت گروه «ترنم مهربانی»

21

سالن اصلی

27 اردیبهشت

کنسرت گروه «مهوار»-بانوان

21

سالن اصلی

28اردیبهشت

حرکات آیینی«خیریه فیروزنیا»-بانوان

16

سالن اصلی

28 اردیبهشت

کنسرت گروه«آوای رسام»

21

سالن اصلی

29 اردیبهشت

کنسرت گروه«کوروش صنعتی»

21

سالن اصلی

1الی22اردیبهشت

نمایش کودک جنگل و جینگیل

18

سالن گوشه

12و19و26 اردیبهشت

سه شنبه های شعرنیاوران

17

سالن گوشه

30 اردیبهشت

نمایشگاه گروهی پوستر با موضوع «ام اس»

10 الی 21

گالری 1

2الی10اردیبهشت

نمایشگاه آقای اعتمادی فر

10 الی 21

گالری2

15الی24اردیبهشت

نمایشگاه نقاشی «آقای علیزاده»

10 الی 21

گالری2

4و18اردیبهشت

شاهنامه خوانی

15:30

سالن کنفرانس

4 اردیبهشت

رمزطنز

17

کتابخانه

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد