اردیبهشت ماه 1398

تاریخ

عنوان برنامه

ساعت

سالن اصلی «موسیقی»

2 اردیبهشت

کنسرت گروه «مسیح تاج»

20:30

3 اردیبهشت

کنسرت گروه «شیرین دلانه ها»

21

4 اردیبهشت

کنسرت گروه«دلیار» بانوان

21

7 اردیبهشت

کنسرت گروه«بداهه نوازی پیانو»آلمان

21

10 اردیبهشت

کنسرت گروه«الماسها» بانوان

21

11 اردیبهشت

کنسرت گروه«دختران دریا» بانوان

21

12 اردیبهشت

کنسرت گروه«نیوش»

21

سالن گوشه«نمایش»

24 بهمن الی5 اردیبهشت

نمایش کودک«دزدان کلاغی»

18

19فروردین الی 6 اردیبهشت

نمایش بزرگسال «کمدی سیاه»

20

8  الی 30 اردیبهشت

نمایش کودک «مبارک کجاست»

18

12 اردیبهشت

حرکات نمایشی«هارمونی حرکت» بانوان

15

15 الی 31 اردیبهشت

نمایش بزرگسال «اپرکات»

20:30

گالری ها

6 الی 16 اردیبهشت

نمایشگاه «پوسترهای قدیمی موسیقی ایران»

10 الی 20

ادبی- سالن کنفرانس متفرقه - فضای باز

3و10و17و24و31 اردیبهشت

سه شنبه های شعرنیاوران

17

11و25 اردیبهشت

شاهنامه خوانی

16

2و9 اردیبهشت

کلاس پرورش صدا

10

9 و23 اردیبهشت

نشست داستان خوانی«یزدان سلحشور»

17