آبان ماه 1397

تاریخ

عنوان برنامه

ساعت

سالن اصلی

20 آبان

کنسرت گروه «راستان» بانوان

20

21 آبان

کنسرت گروه «شورولیدره»برزیل

20

24 آبان

حرکات نمایشی «دوستان ابدی» بانوان

15

25 و 26 آبان

کنسرت پیمان سلطانی «ارکستر ملل»

20

27 آبان

کنسرت گروه «کر و آواز آقایان»

20

28 آبان

کنسرت گروه «هفت اقلیم» بانوان

20

30 آبان

کنسرت گروه «تیدا» بانوان

20

سالن گوشه فضای باز

1 مهر الی 4 آبان

نمایش کودک «جاوگر شهر زمرد»

17

6 آبان الی 7 آذر

نمایش کودک «دردونه»

17

21 مهر الی 30 آبان

نمایش کمدی «خرس»

20

26 آبان

رونمایی آلبوم«شمع محفل» استاد شاهرخی

18

1و15و22و29 آبان

سه شنبه های شعرنیاوران

17

گالری ها

18 آبان

اجرای نقاشی و موسیقی همزمان علی سلطانی و پدرام فلسفی

16

ادبی- سالن کنفرانس - متفرقه

9و23 آبان

شاهنامه خوانی

16

7 آبان

رمز طنز

17

3و10و17و24 آبان

مثنوی خوانی دکتر نبوی

10

 24 آبان نشست بررسی و تحلیل موسیقی فیلم‎های ساخته «آلکس نورث»17