نمایش
  • نمایش «به مناسبت ورود اشکان» به کارگردانی رضا دادویی در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه رفت
    عکاس: حسن مطهری مقدم
    کارگردان:احمد تیموری - مکان:فرهنگسرای نیاوران سالن گوشه
    عکاس: حسن مطهری مقدم