• مراسم تجلیل آیت الله سید محمد تقی حکیم و رو نمایی از کتاب " هشتاد سال زندگی با مردم " پنجشنبه 15 شهریور ماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران برگزار شد
    عکاس: حسن مطهری مقدم