سید عباس سجادی                 

ریاست فرهنگسرای نیاوران

 امید خاکباز معاون اجرایی
حسن مطهری مقدم
روابط عمومی و اموربین الملل
لیلا جعفرپور
هنرهای نمایشی
حجت حسنی موسیقی
محمدرضا کاظمی تجسمی
فرزانه عسگری اداری
رحیم ناصری امور قراردادها
مریم محمودپور کتابخانه
اشکان قازانچایی گرافیک
آتوسا جمشیدی فناوری اطلاعات
محمد رضا ایران فدا سالن، نور، صدا، صحنه
 رضا رمضانی
 طرح و برنامه
 امید صباغ نو ادبی
داود طالبی نیا امور مالی