برنامه هفتگی
 

 

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

توضیحات

شنبه 26/12/96

-

-

-

 

یکشنبه96/12/27

نمایشگاه عکسهای ایران قدیم

10 الی 20

گالری 1

 

دوشنبه96/12/28

نمایشگاه عکسهای ایران قدیم

10 الی 20

گالری 1

 

یکشنبه97/1/5

نمایش کودک«پیک نیک در میدان جنگ»

17

سالن گوشه

 

نمایشگاه عکسهای ایران قدیم

10 الی 21

گالری 1

 

دوشنبه97/1/6

نمایش کودک«ماجراهای حسنی وعمورادش»

18:30

سالن اصلی

 

نمایش کودک«پیک نیک در میدان جنگ»

17

سالن گوشه

 

نمایشگاه عکسهای ایران قدیم

10 الی 21

گالری 1

 

سه شنبه97/1/7

نمایش کودک«ماجراهای حسنی وعمورادش»

18:30

سالن اصلی

 

نمایش کودک«پیک نیک در میدان جنگ»

17

سالن گوشه

 

نمایشگاه عکسهای ایران قدیم

10 الی 21

گالری 1

 

چهارشنبه 97/1/8

نمایش کودک«ماجراهای حسنی وعمورادش»

18:30

سالن اصلی

 

نمایش کودک«پیک نیک در میدان جنگ»

17

سالن گوشه

 

نمایشگاه عکسهای ایران قدیم

10 الی 21

گالری 1

 

پنجشنبه97/1/9

نمایش کودک«ماجراهای حسنی وعمورادش»

18:30

سالن اصلی

 

نمایش کودک«پیک نیک در میدان جنگ»

17

سالن گوشه

 

نمایشگاه عکسهای ایران قدیم

10 الی 21

گالری 1

 

جمعه97/1/10

نمایش کودک«ماجراهای حسنی وعمورادش»

18:30

سالن اصلی

 

نمایش کودک«پیک نیک در میدان جنگ»

17

سالن گوشه

 

نمایشگاه عکسهای ایران قدیم

10 الی 21

گالری 1

 

شنبه97/1/11

نمایش کودک«ماجراهای حسنی وعمورادش»

18:30

سالن اصلی

 

یکشنبه97/1/12

نمایش کودک«ماجراهای حسنی وعمورادش»

18:30

سالن اصلی

 

نمایش کودک«پیک نیک در میدان جنگ»

17

سالن گوشه

 

سه شنبه97/1/14

نمایش کودک«ماجراهای حسنی وعمورادش»

18:30

سالن اصلی

 

نمایش کودک«پیک نیک در میدان جنگ»

17

سالن گوشه

 

نمایشگاه عکسهای ایران قدیم

10 الی 21

گالری 1

 

چهارشنبه 97/1/15

نمایش کودک«ماجراهای حسنی وعمورادش»

18:30

سالن اصلی

 

نمایش کودک«پیک نیک در میدان جنگ»

17

سالن گوشه

 

نمایشگاه عکسهای ایران قدیم

10 الی 21

گالری 1

 

پنجشنبه97/1/16

نمایش کودک«ماجراهای حسنی وعمورادش»

18:30

سالن اصلی

 

نمایش کودک«پیک نیک در میدان جنگ»

17

سالن گوشه

 

نمایشگاه عکسهای ایران قدیم

10 الی 21

گالری 1

 

جمعه97/1/17

نمایش کودک«ماجراهای حسنی وعمورادش»

18:30

سالن اصلی

 

نمایش کودک«پیک نیک در میدان جنگ»

17

سالن گوشه

 

 

شبکه اجتماعی فرهنگسرای نیاوران

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد