برنامه هفتگی
  

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

شنبه 95/12/21

جشن مهدکودک«آهنگ مهر»

16

سالن اصلی

نمایشگاه خوشنویسی«نجوای قلم»

10الی 20

گالری 2

یکشنبه95/12/22

نمایشگاه خوشنویسی«نجوای قلم»

10الی 20

گالری 2

-

-

-

دوشنبه95/12/23

آکادمی زبان «مهرداد»

17

سالن گوشه

نمایشگاه خوشنویسی«نجوای قلم»

10الی 20

گالری 2

شاهنامه خوانی

15:30

سالن کنفرانس

سهشنبه95/12/24

همایش شهردای ناحیه 1

9

سالن اصلی

همایش مهدکودک«آلا»

13:30

سالن گوشه

نمایشگاه خوشنویسی«نجوای قلم»

10الی 20

گالری 2

چهارشنبه95/12/25

جشن پایان سال کارکنان فرهنگسرا

11

سالن گوشه

نمایشگاه خوشنویسی«نجوای قلم»

10الی 20

گالری 2

 

پنجشنبه95/12/26

نمایشگاه خوشنویسی«نجوای قلم»

10الی 20

گالری 2

-

-

-

جمعه95/12/27

کنسرت هنرجویی«هنر»

11

سالن اصلی

نمایشگاه خوشنویسی«نجوای قلم»

10الی 20

گالری 2

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.