برنامه هفتگی
 

 

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

توضیحات

شنبه97/4/23

نمایشگاه خوشنویسی«استادمحمدحیدری»

10 الی 21

گالری 1

 

نمایشگاه عکس«محمدامین کجوری»

10 الی 21

گالری 2

 

یکشنبه97/4/24

نمایش کودک «آرزوی سنجاب کوچولو»

18

سالن گوشه

 

نمایش«خونه قمرخانم»

20

سالن گوشه

 

نمایشگاه خوشنویسی«استادمحمدحیدری»

10 الی 21

گالری 1

 

نمایشگاه عکس«محمدامین کجوری»

10 الی 21

گالری 2

 

دوشنبه97/4/25

کنسرت گروه«ترنج»بانوان

21

سالن اصلی

 

نمایش کودک «آرزوی سنجاب کوچولو»

18

سالن گوشه

 

نمایش«خونه قمرخانم»

20

سالن گوشه

 

نمایشگاه خوشنویسی«استادمحمدحیدری»

10 الی 21

گالری 1

 

سهشنبه97/4/26

کنسرت گروه«صبامحمدی»بانوان

21

سالن اصلی

 

نمایشگاه خوشنویسی«استادمحمدحیدری»

10 الی 21

گالری 1

 

سه شنبه های شعر نیاوران

17

سالن گوشه

 

چهارشنبه97/4/27

کنسرت«گیتار فلامینکو»

21

سالن اصلی

 

نمایش کودک «آرزوی سنجاب کوچولو»

18

سالن گوشه

 

نمایش«خونه قمرخانم»

20

سالن گوشه

 

نمایشگاه خوشنویسی«استادمحمدحیدری»

10 الی 21

گالری 1

 

پنجشنبه97/4/28

کنسرت گروه «آن»

21

سالن اصلی

 

نمایش کودک «آرزوی سنجاب کوچولو»

18

سالن گوشه

 

نمایش«خونه قمرخانم»

20

سالن گوشه

 

نمایشگاه خوشنویسی«استادمحمدحیدری»

10 الی 21

گالری 1

 

جمعه 97/4/29

کنسرت گروه«رباب» بانوان

15

سالن اصلی

 

سه نوازی «حمیدرضا خبازی»

21

سالن اصلی

 

نمایش کودک «آرزوی سنجاب کوچولو»

18

سالن گوشه

 

نمایش«خونه قمرخانم»

20

سالن گوشه

 

نمایشگاه خوشنویسی«استادمحمدحیدری»

14 الی 21

گالری 1

 

افتتاح نمایشگاه نقاشیخط«لیلاموسوی»

17 الی 21

گالری 2

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد