برنامه هفتگی
  

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

 

 

شنبه 95/8/1

-

-

-

نمایشگاه خوشنویسی سیدمحمود علوی

10 الی 20

گالری 2

یکشنبه95/8/2

-

-

-

نمایشگاه خوشنویسی سیدمحمود علوی

10 الی 20

گالری 2

دوشنبه95/8/3

شاهنامه خوانی

15:30

سالن کنفرانس

رمز طنز

16 الی 19

کتابخانه

سهشنبه95/8/4

سه شنبههای شعر نیاوران

16

سالن گوشه

نمایشگاه خوشنویسی سیدمحمود علوی

10 الی 20

گالری 2

 

 

 

چهارشنبه95/8/5

نمایشگاه خوشنویسی سیدمحمود علوی

10 الی 20

گالری 2

 

 

 

 

پنجشنبه95/8/6

نمایش کودک تابستان یخی

17:30

سالن اصلی

نمایشگاه خوشنویسی سیدمحمود علوی

10 الی 20

گالری 2

 

 

 

جمعه95/8/7

نمایش کودک تابستان یخی

17:30

سالن اصلی

نمایشگاه خوشنویسی سیدمحمود علوی

14 الی 20

گالری 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.