برنامه هفتگی
 

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

شنبه 4/3/96

-

-

-

-

-

-

یکشنبه96/4/4

نمایش کودک«شاپرک خورشید»

18:30

سالن گوشه

-

-

-

دوشنبه96/4/5

نمایش کودک«شاپرک خورشید»

18:30

سالن گوشه

-

-

-

عیدسعید فطر

-

-

سهشنبه96/4/6

نمایش کودک«شاپرک خورشید»

18:30

سالن گوشه

عیدسعید فطر

-

-

چهارشنبه96/4/7

نمایش کودک «اژدها و مهربان»

18

سالن گوشه

نمایش «غرب مغموم»

20

سالن گوشه

پنجشنبه96/4/8

کنسرت هنرجویان «خوش هنر»

11

سالن اصلی

نمایش کودک «اژدها و مهربان»

18

سالن گوشه

نمایش «غرب مغموم»

20

سالن گوشه

جمعه96/4/9

کنسرت هنرجويان «خوش هنر»

11

سالن اصلی

نمایش کودک «اژدها و مهربان»

18

سالن گوشه

نمایش «غرب مغموم»

20

سالن گوشه

افتتاحیه نمایشگاه عکس«چهره های ماندگار»

17

گالری 1

افتتاحیه نمایشگاه نقاشی«احسانی نیا»

17

گالری 2

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد