نشانی:تهران/خیابان پاسداران/مقابل پارک نیاوران/فرهنگسرای نیاوران

تلفن:  2-22287081

گیشه:22803631      

تماس با ما

  

واحد

مسئول

امکان برقراری ارتباط

پست الکترونیکی

مدیریت

سیدعباس سجادی

مسئول دفتر: 22803630

fn@farhang.gov.ir

معاونت اجرایی

امید خاکباز

22614225

fn@farhang.gov.ir

روابط عمومی

حسن مطهری مقدم

22299430

HasanMotahhari@gmail.com

نمایش

لیلا جعفرپور

22295817

Fn-cth@farhang.gov.ir

تجسمی

محمدرضا کاظمی

22804647

Fn-tajassomi@farhang.gov.ir

موسیقی

حجت ا... حسنی

22802249

Fn-music@farhang.gov.ir

ادبی

امید صباغ نو

26114117

adabi.niavaran@gmail.com

کتابخانه

مریم محمودپور

22289003

Fn-ketab@farhang.gov.ir

گرافیک

اشکان قازانچایی

22802825

Fn-graphic@farhang.gov.ir

IT

آتوسا جمشیدی

22299208

Fn-it@farhang.gov.ir

اداری

فرزانه عسگری

22814224

 

طرح و برنامه

رضا رمضانی

22287081

Fn-tarh@farhang.gov.ir

نور، صدا وسالن

محمدرضا ایران فدا

22803628

Fn-salon@farhang.gov.ir

امور قراردادها

رحیم ناصری

22803629

 

مالی

داود طالبی نیا

22806353

 

پشتیبانی

داود نصیری

22802824

Fn-sup@farhang.gov.ir

 

  آدرس:تهران/ انتهای خیابان پاسداران/ مقابل پارک نیاوران/ فرهنگسرای نیاوران/ تلفن:2-2287081

 
فکس:22802823/کدپستی:1954857413